مزایای ما

این شرکت توسط یک تیم قوی از بخش‌های طراحی و فناوری مسئول طراحی جدید داربست و محصولات قالب در سفارشی‌سازی با توجه به برنامه‌های مختلف پروژه پشتیبانی می‌شود.

پروژه ما

پروژه آپارتمان در انگلستان
تعمیر پل در پروژه بزرگراه QEW در کانادا
بررسی پروژه در نروژ
پروژه کشتی سازی مالزی
شناسایی پروژه داربست در بریتانیا
پروژه استیج جشنواره موسیقی
پروژه در آمریکا
پروژه نیروگاه در استرالیا